Kraftfull farmakogenetik

AB Biotics produkt Neuropharmagen® ger möjlighet till individualiserad och optimerad behandling

Neuropharmagen® är en farmakogenomikbaserad precisionsmedicinplattform speciellt utvecklad för psykiatri. Neuropharmagen® hjälper till att optimera den farmakologiska behandlingen baserat på patientens genetiska profil, läkemedelsinteraktioner, livsstil och klinisk-fysiologiska faktorer.

Neuropharmagen® ger behandlande läkare möjlighet att:

  • Välja effektiv behandling
  • Snabbare sätta in rätt behandling
  • Få information om biverkningar
  • Få guidning om läkemedelsdos

 

en fpk neuropharmagen

 

 

Kontakter

Andreas Kegel
Produktchef