Kryostater

Leica Biosystems kryostater ger snitt med hög kvalitet

Leicas kryostater ger högkvalitativa snitt med hög säkerhet. Instrumenten har god ergonomi och finns i olika konfigurationer som kan anpassas efter laboratoriets behov av infektionskontroll, precision och effektivitet.

Leica CM1950

Leica CM1950 är i hög grad en anpassningsbar plattform. Genom att välja mellan en rad olika alternativ såsom; motoriserad snittning, vakuumsystem och separat preparatkylning, får laboratoriet en klinisk kryostat anpassad efter efter laboratoriets behov.
Se produktblad Leica CM1950 och läs mer om Leica CM1950 på Leicas webbplats.

Leica CM3050 S

Leicas forskningskryostat CM3050 S är särskilt anpassad för känsliga vävnadsprover – till exempel hjärnprover. Instrumentet tillåter en snittjocklek upp till 300 μm för speciella forskningsapplikationer.
Se produktblad Leica CM3050 S och läs mer om Leica CM3050 S på Leicas webbplats.

Leica CM1860

Leica CM1860 är en flexibel kryostat där du enkelt ställer in önskad funktion. I det välorganiserade arbetsutrymmet finns plats för flera preparathållare, vissa med snabbkylningsfunktion. UVC-desinfektion om 30 respektive 180 minuter kan startas efter varje prov och kan stoppas när som helst under cykeln. Se produktblad Leica CM1860 och läs mer om Leica CM1860 på Leicas webbplats.

CryoJane Tape Transfer System

CryoJane Tape Transfer System är ett överföringssystem för fryssnittning som gör det enkelt att uppnå hög-kvalitativa snitt även vid svårsnittad vävnad.

Snitten fångas effektivt upp med hjälp av förbehandlade objektglas och tejp. Objektglasen är behandlad med en polymer som förhindrar att snitten lossnar på grund av de vanliga färgningskemikalier som används i färgningsprotokollen.

CryoJane möjliggör tunna fryssnitt ner till 2 µm. Resultatet är släta och helt intakta snitt.

Fördelar
  • Ger fryssnitt med samma kvalitet som snitt från paraffinblock
  • Tunna vävnadssnitt förblir intakta och släta
  • Bindningen mellan snitt och objektglas är permanent vilket förhindrar bortfall under färgning
  • Ger utmärkt immunhistokemiskt resultat då tekniken används på ofixerad vävnad
  • Objektglasets polymeriserade bindemedel stör inte färgningsprocessen
  • Kan användas på ofixerad vävnad och lämnar antigen och enzym i aktiv form – utmärkt för visualisering
  • CryoJane underlättar fryssnittningen och spar tid då snitten direkt blir släta

Läs mer om CryoJane Tape Transfer System på Leicas webbplats.

 

Relaterade produkter

Kontakter

Anna Kock
Applikationsspecialist
Jonas Gustavsson
Produktspecialist