Leica BOND-PRIME

Ett helt nytt sätt att möta kraven i ett immunohistokemiskt laboratorium

Full åtkomst

  • Med Leica BOND-PRIME erbjuds ett helt nytt sätt att möta kraven i ett immunohistokemiskt laboratorium. Ladda önskat glas, med önskat protokoll med önskad reagens när ni själva vill. Alla glas hanteras individuellt och ingen sortering eller avbrott krävs. 
  • Laddningsstationen har plats för 24 glas som utan begränsningar kan laddas valfri tid och köras samtidigt oberoende av infärgningsprotokoll 
  • När laddade glas har flyttats från laddningsstationen till respektive infärgningsmodul frigörs platser i laddningsstationen och ytterligare glas kan laddas. Allt eftersom glasen färdigställs flyttas färgade glas till utmatningsstationen som kan tömmas när det passar användaren

  • Med plats för 70 reagenser möter Leica BOND-PRIME alla infärgningsbehov, och med tydliga indikatorer för vilka reagenser som används är det enkelt att ladda och ladda ur reagenser efter behov när som helst.

Leica_BOND_PRIME_Instrument

Hög infärgningshastighet

Med kontinuerlig laddning uppnås en medeltid på 90 minuter per glas och vid full batch-laddning 130 minuter för 24 glas. Att färga enstaka glas tar endast 60 minuter.

Exeptionell kvalitet

Leica BOND-PRIME levererar exceptionell infärgningskvalitet tack vare en kontrollerad dispensering, ett effektivt reagensflöde och precis inkubation. Det innebär full reproducerbarhet för varje färgat glas.

Minimal handpåläggning

Mindre än 5 minuters handpåläggningstid och mindre än 10 minuters underhåll per vecka. 

Kontakta oss om du vill veta mer om Leica BOND-PRIME!

Kristin Janson
Produktchef
08-623 24 28
kristin.janson@triolab.se

Tim Hofvendahl
Produktchef
08-623 24 02
tim.hofvendahl@triolab.se

Anna Kock
Applikationsspecialist
08-35 05 70
anna.kock@triolab.se