Microsemi CRP

Blodstatus, 3-partsdiff och CRP från HORIBA

Microsemi CRP från Horiba är unik genom att den samtidigt analyserar blodstatus, 3-partsdiff och CRP.

  • Unik kombination av CRP och 3-partsdiff vid utredning av infektioner
  • Komplett blodstatus och diff inom 1 minut vid behandling av exempelvis anemier eller tromboser.
  • Tidsvinst och ökad patientsäkerhet då ansvarig läkare direkt kan återkoppla till patienten
  • Pålitlig och kostnadseffektiv lösning för vårdcentraler, avdelningar och mindre sjukhus
  • Reservinstrument på sjukhuslaboratorier vid underhåll eller driftstopp
  • Alla reagens och kontroller levereras ”ready to use”
  • Triolab utför årligt underhåll av instrumentet
Fördelar

Liten provvolym med beprövad och robust teknik. CRP och 3-partsdiff i samma analys ger låg kostnad per prov. Den korta analystiden medför att instrumentet klarar både låg och medelhög provbelastning.

Teknik och tekniska data

Impedansmätning, absorbans (Hb), immunturbidimetri (CRP). 18 uL blod krävs för blodstatus och CRP-analys.

Mått: H43 x B22 x D44 cm. Vikt: 16 kg.

Reagens: diluent, lyseringsvätska, cleaner, minoclair.

Underhåll

Förebyggande underhåll en gång per år av servicetekniker. Programmerbart automatiskt dagligt underhåll och veckounderhåll.

 

 

Kontakter

Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör