Microsemi CRP

Blodstatus och CRP i samma analys

Instrumentet Microsemi CRP från Horiba har unik kombination av blodstatus och CRP i samma analys. Instrumentet är litet och kompakt och tar upp liten bänkyta.

  • Blodstatus med 3-partsdiff och CRP mätning
  • Robust CRP-metod med ett mätområde upp till 200 mg/L med hematokritkorrigering
  • Touchscreen och användarvänlig mjukvara med svenskt språk
  • Operatörs-ID och positiv providentifiering
  • Kort analystid
  • Liten provvolym
  • Spårbarhet med automatisk monitorering av reagensförbrukning, utgångsdatum och lotnummer
  • Komplett kvalitetssäkringsprogram
  • Automatiskt dagligt underhåll
  • Uppkopplingsbar till labdatasystem med journaldatasystem

 

 

Kontakter

Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör