Molzym

Högkvalitativa produkter inom extraktion från blod, kroppsvätskor och vävnadsprover

Molzym från Bremen i Tyskland har en unik metod att avlägsna humant DNA, vilket är mycket viktigt vid extraktion från blod. Molzym erbjuder även specifika reagenser som är garanterat fria från DNA. De använder en speciell teknik för att rena fram bakteriellt DNA från blod samtidigt som humant DNA avlägsnas genom en unik lyseringsmetod. Molzyms DNA-fria reagenser har länge använts både av kliniska laboratorier och av forskare. Från Molzym tillhandahåller vi bland annat:

  • MolYsis – Tar bort humant DNA och isolerar DNA från bakterier.
  • UDM – Isolering av bakteriellt DNA från kroppsvätskor och vävnadsprover.
  • SepsiTest – Komplett system för DNA-isolering och PCR-detektion av patogener inom sepsisdiagnostik.
  • UMD – Komplett system för detektion av patogener från olika kroppsvätskor samt vävnadsprover.
  • SelectNA Plus– Möjlighet att automatisera hela processen.

 

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef