Nanoduct

Nanoduct är ett komplett system för inducering och analys av svett för cystisk fibrosdiagnostik och som ger ett svar under det att systemet är uppkopplat på patienten.

Nanoduct förenklar svettest och gör det möjligt att även diagnostisera cystisk fibros i barnets första levnadsdagar. Med endast 3µl svett erhålls en säker och tillförlitlig analys.

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef