Nanoduct

Komplett system för inducering och analys av svett för diagnos av cystisk fibros

Nanoduct är ett komplett system för inducering och analys av svett för diagnos av cystisk fibros. Nanoduct förenklar svettest och gör det möjligt att diagnostisera cystisk fibros redan i barnets första levnadsdagar. Svar fås under tiden patienten är uppkopplad mot systemet.

Med endast 3µl svett erhålls en säker och tillförlitlig analys.

 

Kontakter