Pentra C400

Kemiinstrument med stor flexibilitet

Pentra C400 har öppna kanaler vilket ger stor flexibilitet.

 • Användarvänlig programvara
 • 200 test/timme (350 test/timme inklusive ISE)
 • 55 reagensplatser
 • Bred meny av streckkodade reagens
 • Integrerad streckkodsläsare för prov och reagens
 • Kontinuerlig laddning av prover
 • Öppna kanaler
 • Nivåavkänning och klottdetektion
 • Automatisk provspädning
 • Engångskyvetter
 • Kvalitetsäkringsprogram

Kontakter

Henrik Pamsjö
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör