Prober

Prober

FISH-prober

FISH-prober från Leica Biosystems är konstruerade med hjälp av den innovativa tekniken Kreatech REPEAT-FREE som resulterar i:

  • Mer specifik bindning
  • Låg bakgrund
  • Starkare signaler utan behov av DNA- blockering

Leica Biosystems erbjuder ett brett sortiment med fler än 400 Kreatech FISH-prober som finns för både manuell och automatiserad användning.

Läs mer om FISH-prober på Leicas Webbplats.

XL-FISH-prober för BOND

Leica Biosystems XL-FISH-prober är utvecklade för helautomatiserad FISH på BOND. Här kombineras Kreatech REPEAT-FREE-tekniken med effektiviteten och tillförlitligheten av helautomatisering.

Läs mer i broschyren XL Probes.

CISH-prober för BOND

BOND RTU ISH-prober har utvecklats för helautomatiserad användning på BOND. Proberna har validerats och optimerats tillsammans med BOND-tillbehör och Polymer Refine-detektering. Läs mer i broschyren CISH BOND Probes.

Läs mer om tillgängliga antikroppar i Leica IHC/ISH Product Catalog.

Kontakter

Kristin Janson
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist