Asuragen

Asuragen är världsledande inom kapillärelektroforesbaserad analys av den ärftliga sjukdomen fragilt x med den högkvalitativa produkten Amplidex FMR1. De har nu tagit steget till NGS och har lanserat dels en cancer hot spot panel samt en RNA lungcancer panel för analys av fusionsgener och MET exon skipping involverade i lungcancer. Asuragen har ett "NGS-in-a-box" tänk där alla nödvändiga kvalitetskontroller, körningskontroller samt mjukvara för dataanalys ingår vid köp av reagens för bibliotekspreparation. Man har även utvecklat det första FDA godkända BCR-ABL kitet, som inom kort släpps med CE-märkning i Europa.

 

  • Quantidex Pan Cancer

  • Quantidex RNA Lung Cancer

  • Quantidex BRC-ABL

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef