RSR

RSR utvecklar och tillverkar högkvalitativa ELISA och RIA-kit för sjukdomsdiagnostisering och monitorering. De är framför allt inriktade mot autoimmuna thyroideasjukdomar, typ 1-diabetes, neuroimmunologi och adrenal autoimmunitet.

Kontakter

Johan Vänelid
Produktchef
Ulrika Flock
Produktchef