Seegene

Seegene är världens ledande utvecklare av multiplex molekylär diagnostik. Seegenes innovativa tekniker - DPO ™, TOCE ™ och MuDT ™ - är grunden för deras molekylära tester som samtidigt kan detektera flera mål med hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet.

Seegenes mål är att kontinuerligt sträva efter att upprätthålla ledarrollen inom molekylär-diagnostik inom infektionssjukdomar, genetik, farmakogenetik och onkologi.

Allplex ™ Respiratory Panel Assays består av 4 olika paneler och är en multiplex enstegs RT-PCR-analys i realtid för att detektera och identifiera 16 virus, 7 bakterier och 3 Flu A-subtyper. Baserat på Seegens egenutvecklade MuDT ™ -teknologi gör det här möjligt att rapportera individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal.

Allplex ™ Gastrointestinal Panel Assays är en multiplex enstegs realtids RT-PCR-analys som upptäcker och identifierar 25 GI-patogener, inklusive 6 virus, 13 bakterier och 6 parasiter samtidigt. Baserat på Seegens egenutvecklade MuDT ™ -teknologi gör det här möjligt att rapportera individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal. 

 

 

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef