STart Max

Start Max
  • Mätprincip: klottdetektion
  • Automatpipett
  • 16 inkuberingspositioner
  • 4 avläsningspositioner
  • Analyskapacitet >30 test/h
  • LIS uppkoppling

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör