Start Max

  • Mätprincip: klottdetektion
  • Automatpipett
  • 16 inkuberingspositioner
  • 4 avläsningspositioner
  • Analyskapacitet >30 test/h
  • LIS uppkoppling

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Jerry Engström
Scientific Manager, koagulation
Tommy Isaksson
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör