Qseal multi

qseal multi slangsvets för blodpåsar

Helautomatisk bänksvets med stor flexibilitet

Qseal multi är en helautomatisk bänksvets med stor flexibilitet och hög kvalitet på förslutningen.

Flexibel

  • Flera användningsområden
  • Upp till 8 enheter kan anslutas
  • PVC- och EVA-slang

Hög kvalitet

  • Sofistikerat sensorsystem
  • Automatiskt anpassad förslutningstid
  • Samtidig försegling

Lätt att använda

  • Automatisk förslutningsprocess
  • LED-lampor för visuell processtyrning
  • Lätt att rengöra

Relaterade produkter

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef