QuickMIC

Snabb testning av antibiotikaresistens

QuickMIC®  från Gradientech är det snabbaste CE-IVD-märkta systemet för fenotypisk testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. Pålitliga och precisa resultat inom 2–4 timmar.

 

Rätt antibiotika i rätt dos

QuickMIC- systemet gör att patienter med sepsis snabbt kan ordineras rätt antibiotika i rätt dos. Det minskar onödig antibiotikaanvändning och risken för antibiotikaresistens.

 

Flexibelt system

Systemet är flexibelt med en modulär design som gör det enkelt att skala upp vid behov.  

  • Pålitliga MIC inom 2-4 timmar
  • Hjälper sjukvården till snabba behandlingsbeslut
  • Flexibel och skalbar upp till 12 moduler

QuickMIC-kassetter

QuickMIC-kassetterna testar blododlingsprovet mot en panel av 12 antibiotika.

QuickMIC GN

För gram-negativ bakterie: E.coli, Klebsiella spp., P. aeruginosa, E. cloacae, A. baumannii, P. mirabilis, C. koseri, S. marcescens.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om QuickMIC från Gradientech:

Zoltan Korodi
Produktchef
031-81 72 09
zoltan.korodi@triolab.se

 

Hans Möllbrink
Produktchef
031-81 72 34
hans.mollbrink@triolab.se

Marcus Norberg
Produktspecialist
08-623 24 16
marcus.norberg@triolab.se