redhot diagnostics

Detektion av alkoholmarkören fosfatidyletanol – PEth
CE-märkt LC-MS/MS-kit för bestämning av Metylmalonsyra

Redhot diagnostics AB utvecklar diagnostiska kit, företrädesvis med masspektrometri som metod. De första kommersiellt framtagna kiten och standarderna är för detektion av alkoholmarkören fosfatidyletanol – PEth,  i humant blod.

Fosfatidyletanol PEth i blodet är en biomarkör för alkoholkonsumtion och är en i kroppen onaturlig fosfolipid som endast kan bildas i närvaro av alkohol, vilket teoretiskt sett ger 100 % diagnostisk specificitet för alkohol.

PEth har visat sig vara en bättre indikator för alkoholkonsumtion än andra biomarkörer på marknaden. Halveringstiden för PEth i blodet är cirka 4-5 dagar, vilket betyder att PEth i praktiken kan detekteras upp till 3 veckor efter det att alkoholen har rensats ut ur blodet.

NYHET!
CE-märkt LC-MS/MS-kit för kvantitativ bestämning av Metylmalonsyra

Metylmalonsyra (MMA) är en biomarkör för vitamin B12-brist. Förhöjda nivåer av MMA är ett resultat av ärftliga defekter av enzymer eller förvärvad brist av vitamin B12

Redhot diagnostics kommer nu med ett CE-märkt LC-MS/MS-kit som är avsett för kvantitativ bestämning av metylmalonsyra (MMA) i serum/plasma eller helblod.

Förpackningarna innehåller
• 96 analyser, med eller utan kolonn
• SPE-platta för reningssteget
• Kontroller i 3 nivåer; 0.05 µmol/L, 0.30 µmol/L, 0.80 µmol/L 13C4 -D3-MMA

 

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef