redhot diagnostics

Redhot diagnostics AB utvecklar diagnostiska kit, företrädesvis med masspektrometri som metod. De första kommersiellt framtagna kiten och standarderna är för detektion av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i humant blod.

Fosfatidyletanol (PEth) i blodet är en biomarkör för alkoholkonsumtion och är en i kroppen onaturlig fosfolipid som endast kan bildas i närvaro av alkohol, vilket teoretiskt ger 100 % diagnostisk specificitet för alkohol.

PEth har visat sig vara en bättre indikator för alkoholkonsumtion än andra biomarkörer på marknaden. Halveringstiden för PEth i blodet är ca. 4-5 dagar, vilket betyder att PEth i praktiken kan detekteras upp till 3 veckor efter det att alkoholen har rensats ut ur blodet.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef