redhot diagnostics

Kit för detektion av alkoholmarkören fosfatidyletanol – PEth

Redhot diagnostics AB utvecklar diagnostiska kit, företrädesvis med masspektrometri som metod. De första kommersiellt framtagna kiten och standarderna är för detektion av alkoholmarkören fosfatidyletanol – PEth,  i humant blod.

Fosfatidyletanol PEth i blodet är en biomarkör för alkoholkonsumtion och är en i kroppen onaturlig fosfolipid som endast kan bildas i närvaro av alkohol, vilket teoretiskt ger 100 % diagnostisk specificitet för alkohol.

PEth har visat sig vara en bättre indikator för alkoholkonsumtion än andra biomarkörer på marknaden. Halveringstiden för PEth i blodet är cirka 4-5 dagar, vilket betyder att PEth i praktiken kan detekteras upp till 3 veckor efter det att alkoholen har rensats ut ur blodet.

Läs mer på Redhot Diagnostics webbplats.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef