Seegene

Seegene logo

Världsledande utvecklare av multiplex molekylärdiagnostik

Seegene är världsledande utvecklare av avancerad molekylärdiagnostik inom infektionssjukdomar, genetik, farmakogenetik och onkologi.

Allplex™ HPV HR/28 Detection Kit – screening och genotypning av 14 HR eller 28 HPV-genotyper i ett och samma test

Allplex™ HPV HR/28 är ett nytt HPV kit från Seegene. Det är ett ”allt i ett test” för både screening och individuell genotypning av HPV. 3 Ct-tekniken möjliggör HPV-genotypning och kvantifiering av totalt 14/28 HPV-genotyper ur ett och samma patientprov – utan att kompromissa med känslighet eller specificitet.

  • HPV HR-kitet detekterar: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.
  • HPV 28-kitet detekterar: 19 högrisk- HPV-typer och 9 låg-risk HPV-typer.

Allplex™ Respiratory Panel Assays

Allplex™ Respiratory Panel Assays  består av 4 olika paneler och är en multiplex enstegs RT-PCR-analys i realtid för att detektera och identifiera; 16 virus, 7 bakterier och 3 Flu A-subtyper. Seegens egenutvecklade MuDT ™-teknik möjliggör rapportering av individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal.

Allplex Gastrointestinal Panel Assays

Allplex Gastrointestinal Panel Assays är en multiplex enstegs realtids RT-PCR-analys som upptäcker och identifierar 25 GI-patogener, inklusive 6 virus, 13 bakterier och 6 parasiter samtidigt. Seegens egenutvecklade MuDT ™-teknik möjliggör rapportering av individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal.

Seegene Viewer

Programvaran Seegene Viewer är ett användarvänligt verktyg som både tolkar och ger möjlighet att analysera kurvor. Svaren skickas till LIS-systemet via formatet HL7.

 

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef
Marcus Norberg
Produktspecialist