Seegene

Seegene logo

Seegene är världsledande utvecklare av multiplex molekylärdiagnostik

Seegenes innovativa tekniker – DPO ™, TOCE ™ och MuDT ™ är grunden till att deras molekylära tester samtidigt kan detektera flera mål med hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet.

Seegenes mål är att kontinuerligt sträva efter att upprätthålla ledarrollen inom molekylärdiagnostik inom infektionssjukdomar, genetik, farmakogenetik och onkologi.

Allplex ™ Respiratory Panel Assays består av 4 olika paneler och är en multiplex enstegs RT-PCR-analys i realtid för att detektera och identifiera 16 virus, 7 bakterier och 3 Flu A-subtyper. Baserat på Seegens egenutvecklade MuDT ™ -teknologi gör det här möjligt att rapportera individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal.

Allplex ™ Gastrointestinal Panel Assays är en multiplex enstegs realtids RT-PCR-analys som upptäcker och identifierar 25 GI-patogener, inklusive 6 virus, 13 bakterier och 6 parasiter samtidigt. Baserat på Seegens egenutvecklade MuDT ™ -teknologi gör det här möjligt att rapportera individuellt Ct-värde av flera patogener från samma kanal.

Anyplex™ II HPV28 Detection test för bland annat livmoderhalscancer, har utformats specifikt för att upptäcka, identifiera och kvantifiera 28 HPV-distinkta genotyper (19 högrisk-HPV och 9 riskfria HPV) inom 6 timmar. Testet innehåller en intern kontroll som kontrollerar hela arbetsprocessen.
Seegene har även mjukvaran Seegene Viewer som är ett mycket lättanvänt verktyg som både tolkar och ger möjlighet att analysera kurvor och därefter skicka ut svaren till LIS-systemet via formatet HL7.

Se Seegenes imponerande arbete med att ta fram analyser för coronaviruset, uppmärksammat av CNN.

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef