Seracare

Marknadsledande inom kitoberoende kvalitetskontroller

Företaget Seracare är sedan länge marknadsledande inom kitoberoende kvalitetskontroller. De erbjuder ett stort utbud av serologiska kontroller, både med en eller flera markörer. De har även även molekylära kontroller som är ett växande produktområde.

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Reference Material Kit

Referensmaterial som underlättar validering av olika molekylära metoder för Covid-19.

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel

Verifikationspanel Accuplex

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Quality Solutions

Assay verification and ongoing performance monitoring for routine patient testing

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification panel SDS

Säkerhetsdatablad (eng.) SDS ACRN 18

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef