Starrsed RS

Starrsed RS är ett automatiserat SR instrument från Mechatronics. Metoden som används är helt enligt, den av ICSH rekommenderade referensmetoden för SR, Westergrens metod.

Förutom fördelen med att kunna använda samma rör som till cellräknaren, är ytterligare en fördel med att använda EDTA rör att stabiliteten på provet ökar jämfört med vid användning av citratrör.

Starrsed RS från Mechatronics är kompatibel med alla cellräknares rack. Rackarna kan flyttas direkt från cellräknaren till Starrsed RS, som genom två vägs kommunikation med LIS sedan sätter en SR på de prover där en sänka är beställd.

 • Mäter SR enligt Westergrens metod
 • Mäter på EDTA blod, inga speciella SR rör behövs
 • Noggrann spädning med citrat
 • Bättre reproducerbarhet jämfört med manuella metoder
 • Låga driftskostnader
 • Användarvänlig mjukvara
 • Positiv providentifiering
 • Tvåvägskommunikation med LIS
 • Provvolym:1,4 mL helblod
 • Kapacitet: 75 prov/h
 • Rack laddning

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Stierna
Gruppchef service