Starrsed ST

Mäter SR enligt Westergrens metod

Starrsed ST är ett automatiserat SR-instrumentet från Mechatronics. Westergrens metod används vilket är den referensmetod för SR som ICSH rekommenderar.

Förutom fördelen att kunna använda samma rör som till cellräknaren, är ytterligare en fördel att använda EDTA-rör att stabiliteten på provet ökar jämfört med vid användning av citratrör.

 • Mäter SR enligt Westergrens metod
 • Mäter på EDTA-blod, inga speciella SR rör behövs
 • Noggrann spädning med citrat
 • Bättre reproducerbarhet jämfört med manuella metoder
 • Låga driftskostnader
 • Användarvänlig mjukvara
 • Positiv providentifiering
 • Tvåvägskommunikation med LIS
 • Provvolym: 1,2 mL helblod
 • Kapacitet:
  24 prov 30 min metod: Alla prover klara efter 45 min
  24 prov 60 min metod: Alla prover klara efter 75 min


Kontakter

Mattias Stierna
Gruppchef service