Starrsed ST

Starrsed ST är det senaste automatiserade SR instrumentet från Mechatronics. Metoden som används är helt enligt, den av ICSH rekommenderade referensmetoden för SR, Westergrens metod.

Förutom fördelen med att kunna använda samma rör som till cellräknaren, är ytterligare en fördel med att använda EDTA rör att stabiliteten på provet ökar jämfört med vid användning av citratrör.

 • Mäter SR enligt Westergrens metod
 • Mäter på EDTA blod, inga speciella SR rör behövs
 • Noggrann spädning med citrat
 • Bättre reproducerbarhet jämfört med manuella metoder
 • Låga driftskostnader
 • Användarvänlig mjukvara
 • Positiv providentifiering
 • Tvåvägskommunikation med LIS
 • Provvolym: 1,2 mL helblod
 • Kapacitet:
  24 prov 30 min metod: Alla prover klara efter 45 min
  24 prov 60 min metod: Alla prover klara efter 75 min


Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Stierna
Gruppchef service