Svettkontroller

Svettkontroller för testning av cystisk fibros

Svettkontroller för testning av cystisk fibros är analyserade kontroller för att validera mätningen av konduktivitet, osmolalitet eller klorid i patientprover.

Svettkontroller finns i tre nivåer för att säkerställa högsta kvalitetskontroll och för att uppfylla regulatoriska krav.

Kontakter