Testline

Testline logotype

Brett spektrum av in vitro-diagnostik

TestLine Clinical Diagnostics Ltd. är ett tjeckiskt företag som ingår i Biovendor Group tillsammans med bland annat Biovendor R&D. De är engagerade i utveckling, tillverkning och distribution inom både human- och veterinärdiagnostik. Deras breda spektrum av in vitro-diagnostik och kunskap inom området laboratorieautomation gör att de kan möta behoven hos varje mikrobiologiskt och immunologiskt laboratorium.

NYHET!

Helautomatisk CLIA-lösning med diagnostiska parametrar från Biovendor Group

 

KleeYa® platform technology – Diatron

 • Upp till 120 provresultat/timme
 • Unika parametrar
 • STAT-funktion
 • 25-40 minuter till första resultat
 • Enda öppna plattformen på marknaden→ flera varumärken och analyser

Se produktblad CLIA Technology 

Se överblick parametrar

 

Microblot Array–en ny generation av immunoblot-array i ett mikrotiterplattformat

Multiplexdiagnostik – möjliggör samtidig detektering av många markörer.

 

 • Upp till 44 olika antigen i triplikat, per brunn
 • Tekniken eliminerar den begränsade kapaciteten hos traditionella BLOT-remsor
 • Liten provmängd, endast 10µl
 • ”Ready to use” reagenser

 

Bilden visar förstoring av en brunn i en 96-håls platta.
Varje spot/antigen i triplikat
 • Referenspunkter – styr spotlokaliseringen under mjukvara-utvärderingen
 • Testkontroll – kontroll av testets funktionalitet
 • Konjugatkontroll – verifiering av konjugatets närvaro och funktionalitet
 • 4 kalibreringspunkter – skapar en kalibreringskurva till kvantitativ utvärdering

Se Produktblad Microblot Array

Läs mer om Microblot Array på Testlines webbplats

Kontakter

Malin Henriksson
Produktchef