Theradiag

Theradiag logo

Diagnostisering av autoimmuna sjukdomar och monitorering av biologiska läkemedel

Theradiag är marknadsledande inom TDM – monitorering av biologiska läkemedel.

Theranostics är en viktig innovation inom bioterapiövervakning. För närvarande är 70 % av de nya läkemedlen bioterapier och det verkar avgörande att exakt och objektivt kunna fastställa patientens svar på en behandling.

Med sina CE-märkta TRACKER-kit erbjuder Theradiag  en heltäckande lösning med starkt medicinskt värde för uppföljning av patienter som behandlas med biologiska läkemedel.

NYHET!

i-Track 10 – ett steg framåt inom precisionsmedicin

Instrumentet I-Track från Theradiag

 • Första random access-instrumentet med kontinuerlig laddning
 • För terapeutisk uppföljning av patienter som behandlas med bioterapier
 • Första lösningen som kombinerar den senaste generationens
  kemiluminescensinstrument med referens-Tracker-produkter
 • Exceptionellt kort analystid – möjliggör snabb justering av behandling
 • Mäter läkemedelsnivå och anti-läkemedelsantikroppar
 • Kvantitativ mätning
 • Ett komplett utbud av tester

Se produktblad i-Tracker 

Se produktblad IMMUNO-TROL TRACKER


LISA TRACKER – ELISA kit för TDM – monitorering av biologiska läkemedel

 • Unik TDM-meny med 12 olika kit tillgängliga för läkemedel och anti-läkemedelsantikroppar
 • Täcker bioterapier som används vid IBD och även andra kroniska inflammatoriska sjukdomar och onkologi
 • Validerade för biosimilarer
 • LISA TRACKER-kit ingår i ett stort antal studier och publikationer

IMMUNO-TROL TRACKER –

Interna kvalitetskontroller för rutinvalidering av farmakologiska doser av bioterapier

CE-märkta interna ”ready to use” kvalitetskontrollserum dedikerade till de farmakologiska doserna av bioterapier, läkemedel och anti-läkemedelsantikroppar.

IMMUNO-TROL autoimmuna sjukdomar –

Multiparametriska interna kvalitetskontroller för rutinvalidering inom autoimmunitet

Fungerar för flera autoimmuna antikroppsanalystekniker inklusive FIDIS™ (xMAP®-teknologi), ELISA och DOT.


Theradiag tillverkar och utvecklar produkter för diagnostisering av autoimmuna sjukdomar samt monitorering av biologiska läkemedel.

FIDIS™, baserad på Luminex x-mapteknologi, erbjuder multiplexaanalyser av upp till 14 markörer i ett prov för en snabb, specifik och tillförlitlig analys.Fidis

 

Kontakter

Malin Henriksson
Produktchef