Theradiag

Theradiag logo

Diagnostisering av autoimmuna sjukdomar och monitorering av biologiska läkemedel

Theradiag är marknadsledande inom TDM, monitorering av biologiska läkemedel.

Theranostics är en viktig innovation inom bioterapiövervakning. För närvarande är 70 % av de nya läkemedlen bioterapier och det verkar avgörande att exakt och objektivt kunna fastställa patientens svar på en behandling.

Med sina CE-märkta TRACKER-kit erbjuder Theradiag  en heltäckande lösning med starkt medicinskt värde för uppföljning av patienter som behandlas med biologiska läkemedel.

NYHET!

i-Track 10 – ett steg framåt inom precisionsmedicin

Instrumentet I-Track från Theradiag

 • Första random access-instrumentet med kontinuerlig laddning
 • För terapeutisk uppföljning av patienter som behandlas med bioterapier
 • Första lösningen som kombinerar den senaste generationens
  kemiluminescensinstrument med referens-Tracker-produkter
 • Exceptionellt kort analystid – möjliggör snabb justering av behandling
 • Mäter läkemedelsnivå och anti-läkemedelsantikroppar
 • Kvantitativ mätning
 • Ett komplett utbud av tester

Se produktblad i-Tracker

Se produktblad IMMUNO-TROL TRACKER

 


LISA TRACKER – ELISA kit för TDM – monitorering av biologiska läkemedel

 • Unik TDM-meny med 12 olika kit tillgängliga för läkemedel och anti-läkemedelsantikroppar
 • Täcker bioterapier som används vid IBD och även andra kroniska inflammatoriska sjukdomar och onkologi
 • Validerade för biosimilarer
 • LISA TRACKER-kit ingår i ett stort antal studier och publikationer

IMMUNO-TROL TRACKER –

Interna kvalitetskontroller för rutinvalidering av farmakologiska doser av bioterapier

En rad CE-märkta interna ”ready to use” kvalitetskontrollserum dedikerade till de farmakologiska doserna av bioterapier, läkemedel och anti-läkemedelsantikroppar.

 

IMMUNO-TROL autoimmuna sjukdomar –

Multiparametriska interna kvalitetskontroller för rutinvalidering inom autoimmunitet

Fungerar för flera autoimmuna antikroppsanalystekniker inklusive FIDIS™ (xMAP®-teknologi), ELISA och DOT.


Theradiag tillverkar och utvecklar produkter för diagnostisering av autoimmuna sjukdomar samt monitorering av biologiska läkemedel.

FIDIS™, baserad på Luminex x-mapteknologi, erbjuder multiplexaanalyser av upp till 14 markörer i ett prov för en snabb, specifik och tillförlitlig analys.Fidis

Kontakter

Malin Henriksson
Produktchef