Triomix

Provrörsvagga

Vår egen batteridrivna blodvagga, Triomix, ser till att provet alltid blir korrekt blandat. Den kan användas till alla slags venprovtagningsrör eftersom vaggningshastigheten kan regleras i 3 hastigheter.

Ackreditering av laboratorieanalyser är ett viktigt led i det kvalitetshöjande arbetet, med Triomix kan kvalitetsarbetet börja direkt vid provtagningstillfället.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör