Triomix

Tillförlitlig batteridriven provrörsvagga för alla typer av venprovtagningsrör

Triolabs batteridrivna blodvagga Triomix ser till att provet alltid blir korrekt blandat. Vaggningen kan regleras i 3 hastigheter och det innebär att Triomix kan användas till alla typer av venprovtagningsrör.

Ackreditering av laboratorieanalyser är ett viktigt led i det kvalitetshöjande arbetet och med Triomix kan kvalitetsarbetet börja direkt vid provtagningstillfället. En av de vanligaste orsakerna till felaktiga provsvar är de preanalytiska faktorerna, såsom dålig blandning av provet.

Provrörsvaggan finns i blått och i rosa.

 

Triomix blodvagga

 

Triomix är en svensk uppfinning

Triomix blodvagga är en svensk uppfinning av sjuksköterskan och vårdläraren Barbro Hjalmarsson. I samarbete med Triolab fick den viktiga uppfinningen svensk patent 1994.

Barbro Hjalmarsson är bland annat omnämnd i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör