Triomix

Tillförlitlig batteridriven provrörsvagga för alla typer av venprovtagningsrör

Triolabs batteridrivna blodvagga Triomix ser till att provet alltid blir korrekt blandat. Vaggningen kan regleras i 3 hastigheter vilket innebär att Triomix kan användas till alla typer av venprovtagningsrör.

Ackreditering av laboratorieanalyser är ett viktigt led i det kvalitetshöjande arbetet och med Triomix kan kvalitetsarbetet börja direkt vid provtagningstillfället. Ett av de vanligaste orsakerna till felaktiga provsvar är de preanalytiska faktorerna, såsom dålig blandning av provet.

Provrörsvaggan finns i blått och i rosa.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör