Yumizen H550

Blodstatus och 5-partsdiff med en timmes autonom drift

Frigör tid hos din personal med kontinuerlig rackmatning och automatiserad blandning för upp till 40 prover.

  • Unik mjukvara för räkning av trombocyter i koncentrat på blodcentraler
  • Komplett blodstatus och 5-partsdiff vid utredning av anemier, tromboser och infektioner
  • Täcker analysbehovet på mindre sjukhuslabb
  • Reservinstrument på större sjukhuslabb
  • Stor pekskärm och inbyggd mjukvara för statistik och histogram
  • Alla reagens och kontroller levereras ”ready to use”
  • Triolab utför årligt underhåll av instrumentet
Fördelar

Rackmatning och en timmes autonom drift frigör tid hos personalen. 5-partsdiff med neutrofila.

Stor touchskärm med grafer och histogram.

Teknik och tekniska data

Impedansmätning, absorbans (Hb) och diffraktion (diff).

Mått: H62 x B53 x D67 cm. Vikt: 36 kg.

Reagens: diluent, whitediff, cleaner och minoclair.

Underhåll

Förebyggande underhåll av servicetekniker en till två gånger per år beroende på provmängd.

Kontakter