Automatiserad IHC/ISH
BOND-III

BOND-III är Leica Biosystems helautomatiserade IHC/ISH-instrument med hög kapacitet för kliniskt bruk

Ett patientsäkert system

  • Volymmätning av antikroppar och detektions-kit
  • Ingen manuell applicering
  • Intakt morfologi med hjälp av patenterad covertile-teknik

Utvecklad utifrån användaren och miljön

  • Upplysta bulkflaskor med varningsljus
  • Enkelt underhåll
  • Covertile-tekniken bidrar till att avfallsmängden blir liten
  • Separering av farligt avfall

Automatiserade metoder på Leica BOND-III

IHC

Enkel, dubbel, trippel och kvadrupel färgningar. Systemet är öppet och tillåter användning av valfria antikroppar och reagens samt ”ready to use” antikroppar.

Mer om IHC

CE-IVD RNA Scope

Helautomatiserad ISH-metod som kännetecknas av mycket hög känslighet som gör att du kan visualisera och kvantifiera enstaka RNA-molekyler på cellnivå. Metoden kan ersätta konventionella ISH analyser och även IHC.

Mer om CE-IVD RNAScope

CISH

EBER, CMV, HPV, Kappa, Lambda. Helautomatiserade protokoll för DNA och RNA prober med ”ready-to-use” reagenser.

Mer om CISH

FISH

Tillgängliga paneler för hematopatologi, lungpatologi och sarkom. Helautomatiserade protokoll med ”ready-to-use” reagenser.

Mer om FISH

Kontakter

Kristin Janson
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist