Uniogen

GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV för snabb detektion av SARS-CoV-2 med realtids-PCR

GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV är en snabb-PCR-analys utvecklad av vår finländska leverantör Uniogen. Analysen möjliggör snabb detektion av SARS-CoV-2 med realtids-PCR.

  • Detektionsanalys för SARS-CoV-2
  • Målgener: E-gen & RdRP-gen 
  • Analysen utförs som multiplex RT-PCR
  • TAT: Provsvar inom drygt 1 h
  • Enkelt handhavande

Tekniskt avancerade produkter baserade på patenterade innovationer utförda på Institutionen för bioteknik vid Åbo Universitet.

Uniogens system för snabb-PCR-diagnostik är Genomera CDX™, ett system som bygger på snabb, robust och helt automatiserad PCR-teknik för att identifiera olika patogener som t.ex. Clostridium difficile, direkt från primärprov.

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är den vanligaste identifierade antibiotika-resistenta patogenen och en betydande orsak till sjukdom, dödlighet och ökade sjukvårds-kostnader. GenomEra MRSA-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av två nukleinsyramål: En sekvens inom mecA-genen som kodar för meticillin-resistens samt en sekvens som är specifik för Staphylococcus aureus. GenomEra MRSA erbjuder en helt ny nivå av bekvämlighet och kostnadseffektivitet för rutinmässig DNA-testning.

Clostridium difficile kan misstänkas hos någon med diarré som har tagit antibiotika under de senaste två månaderna eller när diarré utvecklats några dagar efter sjukhusvistelse. Andra kliniska manifestationer i samband med CDI inkluderar magkramper, feber, leukocytos och hypoalbuminemi. GenomEra C. diff-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av C. diff (tcdB-genen). Analysen detekterar även den aggressiva genotypen 027.

GBS är en av de vanligaste orsakerna till livshotande infektioner hos nyfödda. Snabb och hög kvalitet på denna diagnostik är av största betydelse. PCR har visat sig vara en snabb teknik med hög känslighet och specificitet. Ungefär 10-30 % av gravida kvinnor är bärare av GBS i vagina och/eller rectum. För prenatal screening är kvalitet och snabba resultat viktigt för att kunna ta ställning till profylax med antibiotika. Uniogens GenomEra GBS-analys utförs från buljong och ger svar inom 1 timme.

Noroviruset är mycket smittsamt och orsakar stora epidemier. Årligen beräknas mer än 700 miljoner sjukdomsfall världen över vara orsakade av viruset. Att snabbt och tillförlitligt diagnostisera norovirus är av stor vikt och det är lika viktigt att få svar på om en akut gastroenterit inte är utlöst av noroviruset. GenomEra® Norovirusanalys finns tillgängligt på Uniogens GenomEra®CDX-system. Testet är ett direkt RT-PCR-test för faecesprover, med mindre än 2 minuter ”hands-on-time”. Analysen detekterar och differentierar samtidigt norovirusgenomgrupperna GI och GII med en analystid på 70 minuter.

Relaterade produkter

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef