Covid-19

En sammanställning över Triolabs SARS-CoV-2-analyser

Vi erbjuder flera analyser och referensmaterial för SARS-CoV-2 från ledande leverantörer. Kontakta oss gärna för mer information.

VitaPCR™
CE-IVD-märkt realtids-PCR-POCT-system för SARS-CoV-2

VitaPCR™ från Credo Diagnostics är en innovativ diagnostisk patientnära plattform baserad på realtids-RT-PCR som möjliggör upptäckt av SARS-CoV-2 inom 20 minuter. VitaPCR™ erbjuder exceptionell prestanda och enkelt  handhavande. Ingen extra utrustning krävs.

  • Endast 2 minuters “hands-on”
  • CT-värden och RT-reagens
  • Automatiserad resultattolkning och svar inom 20 minuter
  • LIS-kompatibel
CE-IVD- godkända kit

SARS-CoV-2 VitaPCR™ | SARS-CoV-2/FLU A/B VitaPCR™ | VitaPCR™ FLU A&B ASSAY | VitaPCR™ Flu A/B & RSV | VitaPCR™ Strep A

VitaPCR™ innebär att patienten snabbt får möjlighet till rätt behandling.

Läs mer om VitaPCR™

CE-IVD-märkt realtids-PCR-analys för SARS-CoV-2

covidtest från Seegene

Allplex™ SARS-CoV-2 Assay är CE-IVD-märkt realtids-PCR-analys för snabb detektion av SARS-CoV-2 med målgener: RbRP, N-gen, E-gen, IC. Multiplex PCR med TAT. Provsvar inom 2 timmar efter extraktion

Allplex™ SARS-CoV-2 Assay

GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV från Uniogen för snabb detektion med realtids-PCR

Uniogens GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV är en snabb-PCR-analys för snabb detektion av SARS-CoV-2 med realtids-PCR.

  • Detektionsanalys för SARS-CoV-2 med målgener: E-gen & RdRP-gen 
  • Analysen utförs som multiplex RT-PCR med TAT: Provsvar inom drygt 1 timme

Läs mer om GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV från Uniogen

Referensmaterial från Seracare

Seracare är marknadsledande inom kitoberoende kvalitetskontroller.

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Reference Material Kit underlättar validering av flera molekylära metoder. AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel
AccuPlex™ SARS-CoV-2 Quality Solutions 
AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification panel SDSengelskt säkerhetsdatablad

Läs mer om Seracares referensmaterial

 

Relaterade produkter

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef