Covid-19

En sammanställning över Triolabs SARS-CoV-2-analyser

Vi erbjuder flera analyser och referensmaterial för SARS-CoV-2 från ledande leverantörer. Kontakta oss gärna för mer information.

VitaPCR™
CE-IVD-märkt realtids-PCR-POCT-system för SARS-CoV-2

VitaPCR™ från Credo Diagnostics är en innovativ diagnostisk patientnära plattform baserad på realtids-RT-PCR som möjliggör upptäckt av SARS-CoV-2 inom 20 minuter. VitaPCR™ erbjuder exceptionell prestanda och enkelt  handhavande. Ingen extra utrustning krävs.

  • Endast 2 minuters “hands-on”
  • CT-värden och RT-reagens
  • Automatiserad resultattolkning och svar inom 20 minuter
  • LIS-kompatibel
CE-IVD- godkända kit

SARS-CoV-2 VitaPCR™ | SARS-CoV-2/FLU A/B VitaPCR™ | VitaPCR™ FLU A&B ASSAY | VitaPCR™ Flu A/B & RSV | VitaPCR™ Strep A

VitaPCR™ innebär att patienten snabbt får möjlighet till rätt behandling.

Läs mer om VitaPCR™

Seegenes SARS-CoV-2 realtids-PCR-kit detekterar varianter

Seegene erbjuder realtids-PCR-kit för både screening och identifiering av SARS-CoV-2-varianter. Läs mer om SARS-CoV-2 Variants från Seegene

CE-IVD-märkt realtids-PCR-analys för SARS-CoV-2

covidtest från Seegene

Allplex™ 2019-nCoV är CE-IVD-märkt realtids-PCR-analys för snabb detektion av SARS-CoV-2 med målgener: RbRP, N-gen, E-gen, IC. Multiplex PCR med TAT. Provsvar inom 2 timmar efter extraktion

Läs mer om Allplex™ 2019-nCoV 

Abacus GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV
för snabb detektion med realtids-PCRAbacus Diagnosticas logotype

GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV är en snabb-PCR-analys utvecklad av finländska Abacus. Analysen möjliggör snabb detektion av SARS-CoV-2 med realtids-PCR.

  • Detektionsanalys för SARS-CoV-2 med målgener: E-gen & RdRP-gen 
  • Analysen utförs som multiplex RT-PCR med TAT: Provsvar inom drygt 1 timme

Läs mer om Abacus GenomEra™ SARS-CoV-2nCoV från Abacus

Referensmaterial från Seracare

Seracare är marknadsledande inom kitoberoende kvalitetskontroller.

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Reference Material Kit underlättar validering av flera molekylära metoder. AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel
AccuPlex™ SARS-CoV-2 Quality Solutions 
AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification panel SDSengelskt säkerhetsdatablad

Läs mer om Seracares referensmaterial

Simplexa® COVID-19 Direct från Diasorin Molecular LCC

Liaison® MDX, från Diasorin Molecular LLC, är ett ”sample to answer”-system baserat på  realtids-PCR-amplifiering. Instrumentet analyserar 1 till 96 tester, vilket gör den till en idealisk plattform för att tillgodose både låg- och högvolym.

Simplexa® COVID-19 Direct-analys kan analyseras ihop med Simplexa® Flu A/B & RSV Direct-analys och påskyndar därmed det diagnostiska svaret. Testet tar cirka 60 minuter.

Läs mer om Diasorin

Attana Cell™ 250 möjliggör exakta serologiska mätningar för bedömning av covid-19-immunitet

Attanas diagnostikplattform består av ett analysinstrument, Attana Cell™ 250 och ett kliniskt validerat CE IVD-märkt immunoassay-kit för mätning av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

Till skillnad från traditionella diagnostiska plattformar som mäter koncentrationen av antikroppar i patientprover, levererar Attanas plattform data kring patientprovens totala och specifika immunitetsrespons samt antikropparnas kvalitet, genom avancerade kinetikanalyser.

Läs mer om Attana Cell™ 250 på Attanas webbplats.

 

 

Relaterade produkter

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef