SafePICO

Självfyllande provtagningsspruta för artärpunktion.

Specialslipad kanyl ger snabb fyllnadstid och minskar smärtupplevelsen. Finns med lång kanyl, för femoralis punktion och kort kanyl för radialis punktion. Ventilationsmekanism för snabb fyllnadstid och säker förslutning.

Kräver endast 0,7-1,5 mL blodvolym Speciellt utvecklad safePICO - mer än en vanlig blodgasspruta

safePICO är en del av 1st automatic, världens första automatiska system för blodgasanalyser. Besök 1st automatic hemsida 

Radiometers unika spruta

  • Föridentifierad arteriell blodgasspruta
  • En unik sprut-ID streckkod för korrekt patient- och sprut- identifikation
  • Blandningskula i sprutan Garanterar fullständig och korrekt blandning via FlexQ modul eller safePICO mixer
  • Kanylskydd. Säkert och enkelt. 

safeTIPCAP

  • Självförslutande
  • Enkelt att ta bort luftbubblor
  • Ingen blodkontakt när provet blivit förslutet i sprutan, nålen penetrerar genom hatten vid analys.

Kontakter