safePICO Aspirator

Safe Pico aspirator

Blodgasspruta för aspiration ur artärkateter

Radiometers unika blodgasspruta safePICO Aspirator är avsedd för aspiration ur artärkateter. För ökad patientsäkerhet är safePICO Aspirator föridentifierad med streckkod. Streckkoden medför att provet kan registreras vid patientens sida vilket hjälper till att eliminera fel i samband med patientidentifikationen.

Radiometers blodgassprutor är de enda sprutor på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbaserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Blandningskulan i sprutan garanterar fullständig och korrekt blandning via modulen FlexQ eller safePICO-mixer.

safeTIPCAP begränsar risken för kontakt med blod

Den självförslutande förslutningshatten safeTIPCAP förseglar provet så att kontakt med patientens blod förhindras och gör det säkert att ta bort luftbubblor. Förslutningshatten sitter på när provet analyseras.

  • Rekommenderad blodvolym: 0,7 mL – 1,5 mL
  • Elektrolytbalanserat heparin: 80IU/mL

safePICO Aspirator innebär säker provtagning med hög kvalitet och minskar risken för preanalytiska fel.

Relaterade produkter

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist
Markus Holmberg
Produktspecialist
Charlotta Törnberg
Produktspecialist