safePICO Aspirator

safePICO Aspirator är Radiometers unika blodgasspruta avsedd för aspiration ur artärkateter. safePICO Aspirator innebär säker blodprovstagning med hög kvalitet.

Radiometers premiumspruta safePICO Aspirator är föridentifierad med streckkod för ökad patientsäkerhet. Streckkoden medför att provet kan registreras vid patientens sida vilket hjälper till att eliminera fel i samband med patientidentifikationen.

Radiometers blodgassprutor har hög analyskvalitet och ger färre preanalytiska fel. De är de enda sprutor på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbaserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Blandningskulan i sprutan garanterar fullständig och korrekt blandning via modulen FlexQ eller safePICO-mixer.

safeTIPCAP begränsar risken för kontakt med blod
Den unika förslutningshatten safeTIPCAP är självförslutande och gör det och säkert att ta bort luftbubblor. Den förseglar provet så att kontakt med patientens blod förhindras. Förslutningshatten sitter på när provet analyseras.
Rekommenderad blodvolym: 0,7 mL – 1,5 mL
Elektrolytbalanserat heparin: 80IU/mL

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist