safePICO70

safePICO70 är Radiometers unika självfyllande blodgasspruta avsedd för artärpunktion.  safePICO70 med kanyl och kanylskydd medför säker blodprovstagning med hög kvalitet.

Radiometers sprutor har mycket hög analyskvalitet och ger färre preanalytiska fel. De är de enda sprutorna på marknaden som erbjuder ett torrt elektrobalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Heparinet finns på en fiberdisk i sprutan. Fiberdisken hjälper till att blanda provet på ett korrekt sätt.

Förslutningshatt
safePICO70 har en unik förslutningshatt, TIPCAP, som sluter tätt kring sprutan och minskar risken för blodläckage under transport. TIPCAP förhindrar också att det kommer in luft när sprutan är förseglad.

Kanylskydd
Med det inbyggda kanylskyddet på safePICO70 kan skyddet snabbt aktiveras med en hand, vilket medför att risken för nålstickskador begränsas.

Kanyler
safePICO70 självfyllande spruta med kanyl finns i en mängd olika storlekar både när det gäller längd och tjocklek.

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist