safePICO70

Självfyllande blodgasspruta avsedd för artärpunktion

Radiometers unika självfyllande blodgasspruta safePICO70 avsedd för artärpunktion erbjuder säker provtagning med kanyl och kanylskydd.

Förslutningshatt

safePICO70 har en unik förslutningshatt, TIPCAP, som sluter tätt kring sprutan och minskar risken för blodläckage under transport. TIPCAP förhindrar också att det kommer in luft när sprutan är förseglad.

Kanylskydd

Risken för nålstickskador begränsas med hjälp av ett inbyggt kanylskydd. Aktivera skyddet snabbt och enkelt med en hand.

Kanyler

safePICO70 självfyllande spruta med kanyl finns i en mängd olika storlekar både när det gäller längd och tjocklek.

Elektrolytbalanserat heparin reducerar risken för koagel

Alla Radiometers sprutor har mycket hög analyskvalitet och ger färre preanalytiska fel. De är de enda sprutorna på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Heparinet finns på en fiberdisk i sprutan. Fiberdisken hjälper till att blanda provet på ett korrekt sätt.

Relaterade produkter

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist
Markus Holmberg
Produktspecialist
Charlotta Törnberg
Produktspecialist