safePICO

Självfyllande blodgasspruta för artärpunktion

Radiometers unika självfyllande blodgasspruta safePICO är avsedd för artärpunktion. Kanyl, kanylskydd och blandningskula innebär säker provtagning med hög kvalitet.

safePICO är föridentifierad med streckkod för ökad patientsäkerhet. Streckkoden medför att provet kan registreras vid patientens sida och hjälper till att eliminera fel i samband med patientidentifikationen.

Radiometers sprutor är de enda på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Blandningskulan i sprutan garanterar fullständig och korrekt blandning via modulen FlexQ eller safePICO-mixer.

safeTIPCAP minskar risken för kontakt med blod

Den unika självförslutande förslutningshatten safeTIPCAP gör det lätt och säkert att ta bort luftbubblor. Den förseglar provet så att kontakt med patientens blod förhindras. Förslutningshatten sitter på när provet analyseras.

Kanylskydd

Med det inbyggda kanylskyddet aktiveras skyddet snabbt med en hand vilket medför att risken för nålstickskador begränsas.

Kanyler

safePICO självfyllande spruta med kanyl finns i en mängd olika storlekar både när det gäller längd och tjocklek.

 

Relaterade produkter

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist
Markus Holmberg
Produktspecialist
Charlotta Törnberg
Produktspecialist