safePICO

safePICO är Radiometers unika självfyllande blodgasspruta avsedd för artärpunktion. safePICO med kanyl, kanylskydd och blandningskula innebär säker blodprovstagning med hög kvalitet.

Radiometers premiumspruta safePICO är föridentifierad med streckkod för ökad patientsäkerhet. Streckkoden medför att provet kan registreras vid patientens sida och hjälper till att eliminera fel i samband med patientidentifikationen.

Radiometers sprutor är de enda på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Blandningskulan i sprutan garanterar fullständig och korrekt blandning via modulen FlexQ eller safePICO-mixer.

safeTIPCAP begränsar risken för kontakt med blod
Den unika förslutningshatten safeTIPCAP är självförslutande och gör det lätt och säkert att ta bort luftbubblor. Den förseglar provet så att kontakt med patientens blod förhindras. Förslutningshatten sitter på när provet analyseras.

Kanylskydd
Med det inbyggda kanylskyddet aktiveras skyddet snabbt med en hand vilket medför att risken för nålstickskador begränsas.

Kanyler
safePICO självfyllande spruta med kanyl finns i en mändg olika storlekar både när det gäller längd och tjocklek.

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist