STA Compact MAX

Koagulationsinstrument
för kem lab

 • Mekanisk klottdetektion
 • Kromogen och immunologisk mätprincip
 • Användarvänlig programvara i Windows
 • 22” pekskärm
 • Standardiserade metoder, reagens och förbrukningsartiklar
 • ”Expert Rules” för standardiserad rapportering av provsvar
 • Analyskapacitet; mer än 80 tester/timme
 • Laddningskapacitet; 96 prover
 • 45 kylda positioner för reagenser, kontroller och kalibratorer
 • Streckkodsläsare för prover, reagenser med mera
 • Öppet system för alternativa reagens

 

Se mer om STA Compact MAX på Stagos webbplats

Relaterade produkter

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör