STA Satellite Max

Koagulationsinstrument för mindre lab och vårdcentraler

STA Satellite Max är ett koagulationsinstrument för mindre lab och vårdcentraler

  • Mätprinciper; klott, kromogena och immunologiska
  • Inbyggd skrivare och bildskärm
  • Verklig analyskapacitet cirka 40 tester per timme
  • 16 kylda reagenspositioner
  • Provbricka för laddning av 20 primärrör eller provkoppar
  • Inbyggd barcodeläsare för reagenser och prover
  • Öppet system för alternativa reagenser

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör