STA-R Max

Koagulationsinstrument med hög analyskapacitet


STA-R Max är Stagos instrument för rutin- och specialkoagulation. Instrumentet bygger vidare på arvet från föregångaren STA-R Evolution och har fått ny programvara med utvecklade funktioner samt flera förbättringar av hårdvaran. STA-R Max kännetecknas av sin användarvänlighet, praktiska design och höga analyskapacitet.

Produktfakta

 • Ny programvara som förenklar arbetet för operatören. Tidigare funktioner har utvecklats och nya smarta funktioner har tillkommit.
 • Ny modernare design
 • Förbättringar av hårdvaran
 • Nivåavkänning av reagens
 • Ökad analyskapacitet; > 200 tester/timme
 • Självinstruerande underhåll
 • Arkiv för lagring av patientresultat upp till 5 år
 • Detektionssystem för HIL
 • Utvecklad funktion för rörfyllnadskontroll av olika rörtyper
 • Mätprinciper; klott, kromogena och immunologiska
 • Laddningskapacitet; 75-215 prover
 • 70 kylda positioner för reagenser, kontroller och kalibratorer
 • Automatisk omkörning, spädning och reflextestning
 • Uppkopplingsbart till samtliga labautomationssystem på marknaden
 • 3:e generationens ”cap piercing”
 • Öppet system för alternativa reagens
 • Avancerat autovalideringsprogram med hjälp av t.ex. delta check och patientmedelvärde

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör