Blodgas

Vi erbjuder högkvalitativa blodgasinstrument från vår leverantör Radiometer Medical.

Inom Triolab har vi "TEAM blodgas" vilket är en grupp om 12 personer med specialkunskap inom blodgas.

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga instrument, reagens- och applikationssupport samt all support som berör tekniska frågor och IT. Vi har återkommande fördjupade blodgaskurser hos vår leverantör Radiometer i Köpenhamn. Utbildningen sker i Triolabs regi och användarna får en fördjupad inblick i bl.a. preanalys, kalibrering, kontroller, mjukvara och elektroder och dess hantering.

Inom området blodgas har Radiometer under en lång tid varit ett av de främsta företagen för såväl analys- kvalitet som reagens- och instrumentutveckling. Radiometer fortsätter att investera i forskning och utveckling för att säkerhetsställa sin position som det ledande företagen inom blodgas. Radiometer har sitt huvudkontor i Köpenhamn där även forskning, utveckling, produktion och lager finns. Radiometer AS är ett väletablerat företag med cirka 60 års erfarenhet inom blodgas, vilket garanterar dig som kund ett tryggt och stabilt leverantörsförhållande, samt mycket god support från Triolab och Radiometer Medical.