ABL90 Flex PLUS

19 parametrar, 65 µL provvolym, 35 sekunders mättid

Blodgasapparat med utökad testmeny.

Med de nya parametrarna kreatinin och urea erbjuder ABL90 FLEX PLUS blodgasapparaten nu världens bredaste spektrum av kritiska parametrar, på en kompakt plattform.

Med patientrelaterade resultat av kreatinin och urea får du snabb inblick i den kritiska patientens njurstatus.

Spendera mindre tid vid instrumentet och mer tid vid patienten.

På 35 sekunder kan du få en full blodgaspanel med Radiometers nya kassettbaserade blodgasinstrument, ABL90 FLEX PLUS.

Snabba resultat, små provvolymer och hög kapacitet gör ABL90 FLEX idealisk för patientnära analyser.

  • Minimalt underhåll
  • Automatisk blandning av blodgassprutan
  •  Inbyggd QC

I nedan video ser du hur ABL90 FLEX PLUS blodgasapparat ställer nya standarder för snabba resultat, användarvänlighet, parameterpanel och tillförlitlighet. Kontakta oss gärna för mer information.

Videos

Kontakter

Lena Holmqvist
Gruppchef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist
Anna Nilsson
Produktspecialist
Markus Holmberg
Produktspecialist